Strona główna
Usługi
Usługi

- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego (już od 100,00zł netto za m-c*),

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (już od 150,00zł netto za m-c*),

- prowadzenie ksiąg handlowych (już od 550,00zł netto za m-c*),

- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o   prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb Klienta (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

- prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego), * sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

- sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),
profesjonalne szkolenia pracowników i kadry menedżerskiej wspomagające rozwój organizacji z zakresu: NEGOCJACJI, TECHNIK SPRZEDAŻY, KOMUNIKACJI, NLP itp. Program i zakres szkoleń ustalany jest indywidualnie z Klientem poprzez: badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie szkoleń, ocenę przyswajalności szkoleń, oraz utrwalanie ich efektów.


A ponadto:

- możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta,

- reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa,

- miłą i fachową obsługę,

- rzetelność, dokładność, terminowość,

- atrakcyjne warunki finansowe,


Uwagi*

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług podatkowo-księgowych.

Ceny usług uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu opodatkowania, jak również od dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT oraz formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej tj. od wielkości stanu zatrudnienia i ilości generowanych przez Klienta dokumentów własnych oraz otrzymywanych dokumentów obcych.


 
Strona główna
Usługi